Motie help een stad in Oekraïne

In maart deed president Zelensky in de Tweede Kamer een oproep aan Nederlandse gemeenten om stedenbanden aan te gaan met Oekraïense steden om zo te helpen bij de wederopbouw van het land. D66 Oss vindt dat wij kunnen en moeten helpen, en verzoekt het college om actie te nemen.

🇬🇧 In @gemeenteoss we help a lot of Ukrainian refugees. @D66_Oss proposes to twin towns with a Ukrainian city to help them rebuilding like @ZelenskyyUa requested our government @BuZaTweedekamer in March 2022.

🇺🇦 У Oss ми допомагаємо багатьом біженцям з України @D66_Oss пропонує відгукнутися на прохання @ZelenskyyUa від березня 2022 року до нашого уряду @2eKamertweets та виступити міжнародним побратимом одного з міст України, щоби надати допомогу цьому місту та його громаді у відбудові

De motietekst voor de raad van de gemeente Oss, in vergadering bijeen op 6 oktober 2022:

Constaterende dat:

 • Rusland Oekraïne is binnengevallen en daarmee de oorlog in de Donbass-regio zich heeft uitgebreid naar heel Oekraïne.
 • Al meerdere steden in puin zijn gelegd.
 • Oekraïne kandidaat-lid van de Europese Unie is geworden.
 • Oss klaar stond en klaar staat om Oekraïense vluchtelingen te helpen.
 • Door de oorlog democratische normen en waarden en vrijheid in het algemeen onder druk staan in Oekraïne.
 • President Zelensky in zijn speech aan de Tweede Kamer een oproep deed aan Nederland om Oekraïense steden te ondersteunen bij de wederopbouw.
 • Veel Oekraïense steden concrete hulpvragen
 • De VNG reeds is begonnen met het inventariseren en onderzoeken van de mogelijkheden tot het ondersteunen van Oekraïense steden en regio’s bij de wederopbouw.

Overwegende dat:

 • Het bieden van hulp aan een stad in Oekraïne past in het verlengde van het opvangen van Oekraïense vluchtelingen.
 • Onze expertise op het gebied van de industrie, de energietransitie en goed lokaal bestuur Oekraïne en Oekraïense steden goed zou kunnen helpen.
 • Onze traditie van vrijheid en democratie Oekraïense steden zou kunnen ondersteunen in de periode van wederopbouw.
 • Dat Oekraïne tijdens en na de oorlog een gigantische wederopbouw operatie te wachten staat waar internationale hulp bij nodig is.
 • We als gemeente Oss zelf kunnen kiezen welke Oekraïense stad met een bepaalde hulpvraag we kunnen helpen.
 • Het hulpaanbod aan een Oekraïense stad een mooie manier zou zijn om gehoor te geven aan de oproep van president Zelensky.
 • Gemeente Oss een Oekraïense stad op deze manier erkenning en een steuntje in de rug kan geven.

D66 Oss vindt het belangrijk dat de Oekraïense vluchtelingen in Oss ook een rol krijgen in dit project.

Roept het college van burgemeesters en wethouders op om:

 • Te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een band aan te gaan met een stad in Oekraïne, waarbij de gemeente Oss deze stad kan ondersteunen en in welke vorm.
 • Vervolgens te onderzoeken welke stad in Oekraïne hiervoor het meest geschikt is.
 • Te onderzoeken of er bij de ondernemers en de ondernemersorganisaties draagvlak is om een stad in Oekraïne te helpen en het bestaande daarin VNG-onderzoek mee te nemen.
 • Te rapporteren over de uitkomsten van dit onderzoek aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.