Themamiddag: Voor een groen en gezond Oss!

Wil jij weten hoe? Bezoek onze themamiddag “Van Parijs naar een groen en gezond Oss in 2050 in een uurtje” en stel al je vragen bij de aansluitende informele borrel!

Waar?

Zondag 13 maart 2022, 15:00
De Berchplaets

Beeld: D66

Wie?

Spreker: Nummer 5 D66 Oss, Gerard de Mol, Berghem

Beeld: D66

Wat?

Wellicht meer dan ooit zijn we ons bewust van de noodzaak van de energietransitie. De aarde warmt sterk op waardoor we te maken hebben met steeds extremere weersomstandigheden. Door de zeespiegelstijging zullen we natte voeten krijgen als we geen actie ondernemen en de oorlog in Oekraïne toont aan hoe afhankelijk we nu zijn van het buitenland als het aankomt op bijvoorbeeld de verwarming van onze huizen.

Onze leefomgeving wordt door de energietransitie sterk beïnvloed. Straten moeten open voor een warmtenet, er komen zonnepanelen op je dak, windmolens in de polder en men boort diep in de bodem voor warmte en opslag van energie.

Waar de landelijke politiek de grote lijnen uitzet, hebben we als gemeente de taak om lokale oplossingen te bedenken en uit te voeren. Hoe ga je daar als gemeente nu mee om en wat verwacht u van ons?

Daar willen we met deze informatiemiddag meer duidelijkheid over geven, maar ook over krijgen. Uw mening en visie zijn van harte welkom!

Waarom?

We hopen u te zien zodat we van elkaar kunnen leren! Tijdens de aansluitende informele borrel is er gelegenheid om vragen te stellen over de energietransitie en wat dat voor u en uw portemonnee betekent. Of vertelt u ons waar u zich zorgen over maakt. Graag tot dan!