D66 Ruimt op!

Ook ons afval is een bron van energie en een belangrijke grondstof in de circulaire economie. Door ons huisvuil te scheiden kan een groot deel van ons afval worden hergebruikt. In Oss is het percentage gescheiden afval de afgelopen jaren gelukkig gestegen. D66 Oss vindt dat afval scheiden nóg makkelijker moet worden. Bijvoorbeeld met op straat evenveel containers voor gescheiden afval als voor restafval. Om mensen te helpen meer afval te scheiden moet op de restafvalcontainers informatie staan over welk afval gescheiden weggegooid kan worden.

Aan de slag bij de kinderboerderij in Oss

Beeld: BrainMire