Duidingsdebat 22-3-2022

21 maart 2022 om 19:30 was het duidingsdebat! De lijsttrekkers van de partijen die mee hebben gedaan aan de verkiezingen reageerden op de uitslag van de verkiezingen. Daarnaast gaf de informateur Irma Woestenberg uitleg over het informatie- en formatieproces. 

Onderstaand vind je de tekst van D66 Oss. D66 Oss bedankt haar kiezers!

Voorzitter! Laat ik beginnen met het feliciteren van alle aanwezige partijen die het vertrouwen van onze inwoners hebben gekregen. In het bijzonder gaan die felicitaties natuurlijk uit naar de partij met het grootste aantal zetels, de VDG. Ook willen we onze dank uitspreken voor alle organisaties die de debatten hebben georganiseerd. En vanzelfsprekend wil ik mijn dank uitspreken aan de kiezers, die onze partij het vertrouwen heeft gegeven voor drie raadszetels.Toch willen wij als democratische partij ook benoemen dat we de lage opkomst betreuren, maar daar later meer over.

We zijn niet alleen blij met de drie zetels die we hebben gekregen, we zijn ook zeer blij met de kennis en kunde waarmee we recht kunnen doen aan deze verantwoordelijkheid. In de aankomende vier jaar laten we zien dat we met onze nieuwe club mensen een zeer capabel team hebben samengesteld, welke in staat is om onze mooie gemeenschap nog mooier te maken.

En D66 ziet dan ook onze toekomst groen en positief in. De vraag vanuit de samenleving naar duurzaam opgewekte energie wordt steeds groter. Dit is concreet terug te zien met een ritje door de kernen van onze gemeente: we zien zonnepanelen op daken, in de polder en in de kernen. D66 heeft de expertise in huis om hier verstandige en realistische keuzes in te maken.

In het bijzonder willen we in de aankomende periode de ambitie uit het landelijke coalitieakkoord voor een rijke schooldag vertalen naar onze gemeente. Een ‘rijke schooldag’ betekent een dagvullend programma waarbij kinderen in de eigen omgeving kennismaken met o.a. sport, cultuur, natuur en huiswerkbegeleiding. Dit vereist een sterke samenwerking tussen onderwijs, opvang, sport- en cultuurverenigingen en hulpverlenende instellingen, om zo ook preventie door vroegsignalering in de jeugdzorg mogelijk te maken.

Als laatste inhoudelijk punt willen we terugkomen op het opkomstpercentage. D66 heeft, zoals iedereen heeft kunnen lezen in ons verkiezingsprogramma, dit feit aan zien komen. Niet voor niets hebben we een volledig hoofdstuk gewijd aan het verhogen van de opkomst bij verkiezingen en meer betrokkenheid bij het democratisch proces, en dat is echt iets anders dan burgerparticipatie. Hiermee hebben we al vóór de verkiezingen laten zien hoe capabel ons team is en we hebben niet alleen een plank, maar een kast vol concrete ideeën om hier verandering in te brengen.

Voorzitter, D66 laat hiermee zien dat we in de aankomende vier jaar bij kunnen dragen aan een stabiele coalitie, voor continuïteit kunnen zorgen in een snel veranderende samenleving én echte antwoorden kunnen vormen op de complexe vraagstukken in een periode waarin moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. De voorkeur van D66 gaat dan ook uit naar een brede coalitie die deze grote uitdagingen tegemoet kan treden met voldoende draagvlak in de raad. 

Voorzitter, afrondend willen we benoemen dat D66 trots is op het verkiezingsresultaat, trots op ons team voor de aankomende vier jaar en vooral vertrouwen heeft in een positieve en groene toekomst.