Zorgen voor de aarde

Beeld: Pixabay

Hoe vrij ben je als je je zorgen maakt over het klimaat? Over hoe schoon de lucht is die je inademt? Over droge zomers en winters zonder vrieskou? Ook in Noordenveld moeten we hier actie voor ondernemen. Oudere huizen en gebouwen snel isoleren en geen aardgas in nieuwe panden. 
In ons landschap gaan we ook zien dat er een andere tijd aankomt, want we ontkomen niet aan zonneparken. 
Niet omdat we dat zo leuk vinden, maar het echt tijd is om ons aan te passen aan de aarde, want de aarde kan zich niet langer aanpassen aan ons. 

Voor daden is geen verdeeldheid, maar samenwerking nodig. Voor grote keuzes die niet iedere paar jaar veranderen.

De speerpunten van D66 zijn:
• We willen dat de gemeente het goede voorbeeld geeft in het beheer van het eigen vastgoed en duurzame mobiliteit.
• We willen voorlichtingscampagnes geven over de klimaatuitdagingen met een realistisch verhaal over wat inwoners en ondernemers zelf kunnen doen.
 
Dat betekent voor Noordenveld: 
• We maken een hemelwaterverordening. Onderdeel daarvan is een korting op de rioolheffing bij afkoppeling van regenwater. 
• We stimuleren inwoners om huis en tuin klimaatbestendig te maken en zorgen ervoor dat wegen en parken het water zelf in de bodem infiltreren
• We brengen de gebieden die gevoelig zijn voor droogte of wateroverlast in kaart.
• Bij de afhandeling van schade aan huizen, zoals rond de gasopslag, staat de bewoner centraal.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.