Samenleving in beweging

Bewegen verbindt en stimuleert de lichamelijke en geestelijke gezondheid. D66 wil veranderen dat waar je wieg staat, bepalend is voor je toekomst. Inwoners met een actieve leefstijl zijn veelal ook verbonden met hun omgeving. 

Speerpunten

  • We willen de toegankelijk tot sport vergroten voor wie dat niet vanzelfsprekend is.
  • We ondersteunen vrijwilligers die zich inzetten voor verenigingen.
  • Aansluitend aan de schooltijd moet er een passend sportaanbod komen.
  • Ouders worden actief betrokken bij activiteiten voor de jeugd.

Voor Noordenveld

  • We geven meer bekendheid aan de mogelijkheden van financiële steun bij lidmaatschap van verenigingen.
  • De gemeente stimuleert het gezamenlijk gebruik van sportaccommodaties.
  • Lokale initiatieven spelen een belangrijke rol bij het bewegen voor jong en oud.