Dit is ons verkiezings-programma

Inleiding

We leven in een tijd van grote veranderingen, waardoor telkens nieuwe eisen aan ons worden gesteld. De gevolgen van klimaatverandering beïnvloeden ons leven en het vinden van passende woonruimte of de juiste zorg is niet altijd gemakkelijk. Kortom, er is werk aan de winkel. Ook binnen onze gemeente. 

Dit is wat D66 in Noordenveldwil bereiken:
– We willen werken aan een toekomstbestendige gemeente met betaalbare woningen, leefbare dorpen en toegankelijke zorg. 
– We willen voor iedereen gelijke kansen op het gebied van onderwijs, wonen en werk. Iedereen verdient een gelijkwaardige positie in de samenleving
– We willen vooroplopen in het beperken van klimaatverandering.  Om de gevolgen hiervan te beperken moeten we de leefomgeving aanpassen. 

Hoe we dit willen bereiken kunt u lezen in ons verkiezingsprogramma. 

We hebben ervoor gekozen een kort programma te schrijven, met als inspiratiebron de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. We geven onze visie op belangrijke thema’s die op dit moment spelen. Er zullen de komende jaren vast ook andere uitdagingen op ons pad komen. Weet dat D66 deze uitdagingen niet uit de weg gaat.
Ons programma is ook een uitnodiging om met ons in gesprek te gaan over oplossingen voor de problemen van vandaag en de uitdagingen voor morgen. D66 is ervan overtuigd dat iedereen iets kan bijdragen, uw mening telt. Samen maken we het verschil, stem D66!