Leefbare dorpen

Wonen in een dorp is aantrekkelijk als er sterke kernen met voldoende voorzieningen op bereikbare afstand zijn. In de kleine kernen is nieuwbouw ook mogelijk. De dorpen moeten tegelijkertijd hun groene karakter behouden.

Speerpunten

  • We ondersteunen duurzame en creatieve initiatieven die de bereikbaarheid van dorpen vergroten. 
  • • We ondersteunen voorzieningen die mede door de dorpsbewoners in stand worden gehouden.
  • • We zorgen voor een goede mix van woningen passend bij levensfasen om daarmee de doorstroming te bevorderen.

In Noordenveld

  • We richten onze dorpen in met het oog op fietsveiligheid. De overzichtelijkheid van rotondes dient te worden verbeterd. We stimuleren doorgaande fietssnelwegen.
  • • In ieder dorp komt een ‘slim’ laadplein waar auto’s stroom kunnen laden en afgeven. Ook zorgen we voor meer oplaadplekken voor fietsen
  • • De busverbinding tussen Norg en Groningen wordt verbeterd.
  • • Bij nieuwbouwlocaties, zoals Peize Zuid, wordt nadrukkelijk gekeken naar de (water)effecten op de omgeving.