Kunst, cultuur

Pauperparadijs

Beeld: Frederik vLC

Cultuur is geen simpele vrijetijdsbesteding, maar van levensbelang voor de samenleving. Of het nu gaat om een cabaretvoorstelling in de Winsinghhof of een toneelavond in het wijkcentrum

Kunst en cultuur houden ons een spiegel voor. Inspireren. Ontroeren. Confronteren ons met een soms pijnlijke waarheid. Vertellen ons de geschiedenis. Denk maar aan het Pauperparadijs, een baanbrekende voorstelling over de sociale geschiedenis van Nederland

Cultuur is niet alleen om van te genieten. Het is ook een belangrijke economische sector. Nederlandse techno en Dutch design zijn wereldwijd toonaangevend.

Persvrijheid en onafhankelijke journalistiek zijn dé voorwaarde voor een moderne en sterke democratie. Journalisten zijn vaak de essentiële, kritische volgers van de macht van bedrijven, instituties en zeker ook de overheid. Het is van publiek belang dat er lokaal, regionaal en nationaal onafhankelijke, hoogwaardige en kritische journalistiek is.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.