Duurzaam karakteristiek 

De inrichting van ons landschap vraagt om weloverwogen keuzes. D66 wil het landschap bewaren voor de komende generaties en de benodigde ruimte voor de energietransitie landschappelijk inpassen. Op dit moment zijn grote stappen in deze transitie niet mogelijk doordat het stroomnet onvoldoende aansluitcapaciteit heeft.

Speerpunten

  • We zetten vol in op duurzame energie. Bij zonneweides en windmolens zorgen we ervoor dat die passen in het landschap.
  • We stimuleren kringlooplandbouw en diervriendelijke veeteelt. Daarnaast stimuleert D66 alternatieven voor bestrijdingsmiddelen.
  • Respect voor de ideeën van onze inwoners en het mooie landschap moet leidend zijn bij toeristische ontwikkelingen.
  • D66 streeft naar ‘nul op de meter’ voor alle gebouwen.

Voor Noordenveld

  • We steunen actief boeren die hun bedrijf zelf willen omvormen om hun bedrijf te verduurzamen.
  • Ondernemingen die zich niet houden aan de (omgevings)vergunningen worden aangepakt.
  • Bij het verlenen van vergunningen voor herwinbare energie wordt gestreefd naar een maximale opbrengst.