Vrij door kansrijk onderwijs

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Ben je écht vrij als leraar wanneer je te weinig collega’s hebt om al je werk te kunnen doen? Ben je vrij als de afkomst van je ouders je schooladvies bepaalt? Of als je geen geld hebt om te studeren?

Ieder kind verdient dezelfde kansen. Om later zelfstandig te zijn. Vrij te zijn. Daarom willen we dat er genoeg leraren zijn om ieder kind de aandacht te kunnen geven die hij of zij nodig heeft. Daarom pakken we het lerarentekort nu écht aan.

Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Met minder werkdruk, extra onderwijsassistenten en een hoger salaris. Daarin laten we je zelf keuzes maken en helpen we je als dat nodig is.

Kinderopvang maken we gratis voor ieder kind. En we stoppen met selectie aan de poort voor hbo en wo. We werken aan radicale kansengelijkheid.

De speerpunten van D66 zijn:
• We zetten ons in voor goede en toekomstgerichte multifunctionele accommodaties (MFA) .
• We zetten ons in voor behoud en uitbreiding van bibliotheken en voorzieningen op het gebied van kunst en cultuur.
• We stimuleren projecten voor jongeren met bijvoorbeeld de creatieve maakplekken. Dat betekent voor Noordenveld: 
• Nieuwe schoolgebouwen zo ontworpen worden dat die ook buiten schooltijden gebruikt kunnen worden door verenigingen etc. 
• We zetten volop in op de aanpak van laaggeletterdheid en de verbetering van de taalbeheersing voor nieuwkomers.
• We verbeteren de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten. In Norg en Peize komt wekelijks de mogelijkheid om rijbewijzen etc. aan het loket te halen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.