Betaalbaar en duurzaam wonen

De uitdaging op het gebied van wonen is groot. D66 zet zich in voor de beschikbaarheid van passende en betaalbare woningen voor jong en oud. Wanneer er gebouwd wordt, moet dit passen binnen het karakter van het dorp.

Speerpunten

  • We stimuleren modern bouwen van duurzame en betaalbare huur- en koopwoningen.
  • We stimuleren woningeigenaren bij het verduurzamen van de eigen woning. 
  • Het bouwen in meerdere woonlagen behoort tot de mogelijkheden.

In Noordenveld

  • Potentiële bouwlocaties worden snel gereed gemaakt om ook daadwerkelijk te bouwen. Eventueel wordt hiervoor door de gemeente extra capaciteit aangetrokken.
  • • De bouwlocatie Roden Zuid wordt optimaal benut. Als de verkeersdruk onaanvaardbaar toeneemt, wordt opnieuw gekeken naar de verkeersafwikkeling.
  • • We voeren een actief beleid om doorstroming te bevorderen.
  • Er wordt een proef gedaan met welstandsvrij bouwen.