Vrij door een betaalbaar huis

aankondiging bouwen

Beeld: D66 Noordenveld

We bouwen duizenden betaalbare woningen in nieuwe wijken. Met goed openbaar vervoer en fietspaden. We bouwen meer middenhuurwoningen voor verplegers, leraren en agenten die ‘te veel’ verdienen voor een sociale huurwoning. En huisjesmelkers die torenhoge huren vragen, pakken we aan.

Zo helpen we iedereen om vrij te wonen waar je wilt.  

De speerpunten van D66 zijn:
• We stimuleren modern bouwen van duurzame en betaalbare huur- en koopwoningen.
• We stimuleren woningeigenaren bij het verduurzamen van de eigen woning. 
• Het bouwen in meerdere woonlagen behoort tot de mogelijkheden. • Potentiële bouwlocaties worden snel gereed gemaakt om ook daadwerkelijk te bouwen. Eventueel wordt hiervoor door de gemeente extra capaciteit aangetrokken.
• De bouwlocatie Roden Zuid wordt optimaal benut. Als de verkeersdruk onaanvaardbaar toeneemt, wordt opnieuw gekeken naar de verkeersafwikkeling.
• We voeren een actief beleid om doorstroming te bevorderen.
• Er wordt een proef gedaan met welstandsvrij bouwen. 

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.