Duizend huizen erbij

D66 wil dat er in de komende tijd duizend nieuwe woningen gebouwd worden. Een deel van de woningen bouwen we binnen de dorpen, zoals de Oksel in Roden. In de komende periode wordt ook het Oosterveld afgerond, een goed voorbeeld van een overzichtelijke, groene en duurzame wijk. Naast Peize Zuid is ook een uitbreiding van Roden nodig. Hier zijn de goede verbindingen met Groningen, waar veel werk is en inwoners uitgaan. Wij willen snel met de bevolking in gesprek gaan waar die nieuwe wijken het beste kunnen komen, en daarna haast maken met de realisatie. 
Er is de meeste vraag naar grondgebonden huizen voor gezinnen. Hierdoor komen woningen vrij die wat kleiner zijn en die aantrekkelijk voor starters. Daarnaast is het voor ouderen belangrijk dat er levensloopbestendige woningen komen.        
 

stelling van Norger Courant

Bovenstaande is onze reactie op de stelling van de Norger Courant

De huidige plannen die er liggen voor woningbouw in de gemeente Noordenveld zijn volstrekt ontoereikend. Zeker jongeren, starters en ouderen komen er bekaaid vanaf. Niet de commercie moet bepalend zijn. Het gaat om de noodzaak om deze doelgroepen goed te bedienen. En snel…