Vrij om te ondernemen

Beeld: FvLC

Gezonde bedrijven zijn goed voor de hele gemeente. Na twee jaar pandemie is een aantal sectoren hard getroffen. Vooral het midden- en kleinbedrijf is van belang, en een goed en gevarieerd winkelbestand maakt de gemeente aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. Vernieuwende en duurzame bedrijven zorgen dat ze gezond blijven en in de toekomst voldoende werkgelegenheid bieden.


De speerpunten van D66 zijn:
• We stimuleren sociaal ondernemerschap.
• We vragen van de gemeente om mee te denken met de plannen van ondernemers.
• We willen dat de gemeente het goede voorbeeld geeft als het gaat over werk en beperken flexwerk.
• We willen dat de gemeente bij inkoop voorkeur geeft aan bedrijven die sterk zijn in hergebruik, recycling en gebruik van plaatselijk beschikbare materialen.


Dat betekent voor Noordenveld: 
• Het winkelen in Roden wordt aantrekkelijk gemaakt door het beperken van het gemotoriseerd verkeer in het centrum.
• Er wordt nader onderzoek gedaan naar een veilige doorstroming in het centrum van Peize en Norg.
• We maken ophaalpunten voor onlinewinkels aan de randen van de dorpen en industrieterreinen mogelijk. 
• We stimuleren de samenwerking tussen retail, horeca en cultuur om de winkelcentra aantrekkelijker te maken. Het combineren van verschillende branches in een bedrijf in onderdeel daarvan.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.