Participatie en bestuur

De politiek is voor veel mensen onbegrijpelijk of ver weg. D66 wil de kloof tussen burger en bestuur overbruggen door inwoners en ondernemers actief te betrekken bij de besluitvorming. De gemeenteraad weegt daarna zorgvuldig alle belangen en komt tot een besluit. Verder moeten inwoners soms lang wachten op vergunningen, reactie op WOB- verzoeken en ondersteuning doordat de gemeente moeite heeft om voldoende goede ambtenaren aan te trekken.

Speerpunten

  • We willen participatie van inwoners bevorderen door het gebruik van internet en sociale media.
  • We willen dat de gemeente open en transparant is naar inwoners en bedrijven.
  • De gemeente moet financieel gezond blijven. De lasten van de inwoners worden slechts bij hoge uitzondering verhoogd. 
  • Waar nodig wordt samenwerking gezocht met andere gemeenten in de regio

  • We maken regelmatig de afweging of de gemeente zelfstandig taken blijft uitvoeren of dat samenwerking/uitbesteding zorgt voor goedkopere of betere dienstverlening.
  • Inwoners krijgen de mogelijkheid om publieke taken over te nemen van de gemeente met de publieke middelen die hiervoor nodig zijn.