Modern onderwijs

De gemeente heeft een beperkte rol als het gaat om onderwijs en is slechts verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. Scholen zijn het sociaal middelpunt van onze dorpen. We zien voorzieningen ontstaan die een school, bibliotheek, dorpshuis en zorg combineren. Hier zou ook ruimte kunnen ontstaan voor kunst en cultuur. 

Speerpunten

  • We zetten ons in voor goede en toekomstgerichte multifunctionele accommodaties (MFA) .
  • We zetten ons in voor behoud en uitbreiding van bibliotheken en voorzieningen op het gebied van kunst en cultuur.
  • We stimuleren projecten voor jongeren met bijvoorbeeld de creatieve maakplekken. 

Voor Noordenveld

  • Nieuwe schoolgebouwen zo ontworpen worden dat die ook buiten schooltijden gebruikt kunnen worden door verenigingen etc. 
  • We zetten volop in op de aanpak van laaggeletterdheid en de verbetering van de taalbeheersing voor nieuwkomers.
  • We verbeteren de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten. In Norg en Peize komt wekelijks de mogelijkheid om rijbewijzen etc. aan het loket te halen.