Toekomstbestendige leefomgeving

Klimaatverandering is wereldwijd een groot thema. Dit merken we in onze eigen omgeving door zware buien of extreme droogte en hitte. Om overlast te voorkomen moeten maatregelen worden genomen. Dit kan niet wachten.

Speerpunten

  • We willen dat de gemeente het goede voorbeeld geeft in het beheer van het eigen vastgoed en duurzame mobiliteit.
  • We willen voorlichtingscampagnes geven over de klimaatuitdagingen met een realistisch verhaal over wat inwoners en ondernemers zelf kunnen doen.

In Noordenveld

  • We maken een hemelwaterverordening. Onderdeel daarvan is een korting op de rioolheffing bij afkoppeling van regenwater. 
  • We stimuleren inwoners om huis en tuin klimaatbestendig te maken en zorgen ervoor dat wegen en parken het water zelf in de bodem infiltreren
  • We brengen de gebieden die gevoelig zijn voor droogte of wateroverlast in kaart.
  • Bij de afhandeling van schade aan huizen, zoals rond de gasopslag, staat de bewoner centraal.