Klimaat

Klimaatverandering is wereldwijd een groot thema. Dit merken we in onze eigen omgeving door zware buien of extreme droogte en hitte. Om overlast te voorkomen moeten maatregelen worden genomen. Dit kan niet wachten.

Speerpunten

  • We willen dat de gemeente het goede voorbeeld geeft in het beheer van het eigen vastgoed en duurzame mobiliteit.
  • D66 wil voorlichtingscampagnes geven over de klimaatuitdagingen met een realistisch verhaal over wat inwoners en ondernemers zelf kunnen doen.

En verder

  • Panden die het regenwater afkoppelen van het riool krijgen korting op de rioolheffing.
  • Bij de afhandeling van schade aan huizen, zoals rond de gasopslag, staat de bewoner centraal