Omgeving De Marke: ’tekenen bij kruisje’

‘Tekenen bij het kruisje.’ Dat gevoel had D66 Fractievoorzitter Gerbrant Fennema tijdens de behandeling voor de herinrichting van de omgeving van de nieuwbouw van basisschool De Marke in Roden. Voor deze school aan de Molenweg wordt nu een nieuw gebouw neergezet, maar het benodigde budget voor de omgeving was nog niet bekend. In het raadsvoorstel over de nieuwbouw stond dat deze kosten nog zouden komen, maar het was voor veel raadsleden een hele schrik toen men het prijskaartje van bijna een half miljoen onder ogen kreeg. Het college moest erkennen dat dit niet zo goed is gelopen. Het plan zelf kon overigens wel op bijval rekenen en het werd door de raad aangenomen.
Het parkeerterrein van de school komt op het eigen terrein. Het personeel van De Marke en kinderopvang KidsCasa kunnen daar hun auto kwijt. Ook komt er een kiss-and-ride op het eigen terrein. Rondom de school wordt veel nieuw groen aangeplant, terwijl het bestaande groen zoveel mogelijk wordt behouden.