Nieuwbouw school Norg aan Schoolstraat

De nieuwbouw van basisschool De Hekakker in Norg komt op de huidige locatie aan de Schoolstraat. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Hoewel de stemming unaniem was, was er tevoren bij met name de lokale partijen veel twijfel of de inwoners van Norg wel voldoende waren gehoord. Een hartstochtelijke pleidooi voor goed onderwijs van plv. commissielid Marjolein Bos heeft veel twijfelaars over de streep getrokken Goed onderwijs hoort in een goed gebouw.
 
 

Goed onderwijs prioriet

In de Oordeelvormende vergadering van 20 september ’23 heeft plv.commissielid Marjolein Bos een hartstochtelijk pleidooi gehouden voor goed onderwijs in een goed gebouw:
Voor D66 heeft goed onderwijs eerste prioriteit. Kinderen hebben recht op goed onderwijs en recht om dat gezonde omgeving te doen.
Het is voor het onderwijs niet goed om te lang in onzekerheid te zitten. Een gebouw dat niet voldoet, doet iets met docenten. Docenten moeten hun tijd kunnen steken in het onderwijs en de leerlingen en niet in een teiltje neerzetten voor om de druppen op te vangen, frustratie over geen perspectief of het zoveelste overleg over de locatiekeuze. In een tijd van lerarentekort moet je juist zorgen dat die basis op orde is, zodat docenten gewoon hun werk kunnen doen.

Niet naar Brinkhof

Door sommigen wordt ook de integraliteit van het plan in samenhang met het dorpsplan aangehaald. Wij zijn voor een integraal plan, en voor het gesprek daarover, maar willen de locatie van de Hekakker daarbuiten laten. Allereerst omdat gebleken is dat de Hekakker geen kansen heeft op het Brinkhofterrein en een andere locatie teveel tijd kost. Tijd die er, zoals ik net al zei, niet is. Het Dr. Nassau College ziet wel koppelkansen voor de Brinkhof. Het lijkt ons goed dat gesprek te starten en trajecten voor het dorpsplan en het Dr. Nassau College gezamenlijk te laten lopen en zo snel als mogelijk op te pakken.
 

Dr Nassau college

In het plan over de locatiekeuze van de Hekakker worden wat opmerkingen gemaakt over het Dr. Nassau College. Daar willen we nog wel wat over zeggen. Het Dr. Nassau College geeft aan mogelijkheden te zien om het onderwijs in de Brinkhof te vestigen. Dat past goed bij de Kunskapsskolanmethode. Wij zien dat met het huidige onderwijs ook mogelijkheden. Maar er zijn ook echt wel risico’s. Het onderwijs is gebaseerd op het onderwijs in Zweden en is voor het overgrote deel digitaal. In augustus kondigde juist Zweden aan weer deels afscheid te nemen van de digitale koers en ook in Nederland is de discussie gestart over mobieltjes in de klas. Het is onzeker welke rol digitale middelen in de toekomst gaan innemen in ons onderwijs en dat raakt het voortgezet onderwijs in Norg. We vragen ons af of het Dr. Nassau College voldoende wendbaar is, als zij hun onderwijs vestigen in de Brinkhof.
 
Daarom vragen wij bij dit bij de locatiekeuze van het Dr. Nassau College dit nadrukkelijk mee te nemen en er nu bij de ontwerpfase van de Hekakker ook de mogelijkheid openhouden dat het Dr. Nassau College op de huidige locatie kan blijven. Zo houden we die opties open.