Belangen omwonende in de gaten houden

Het verschuiven van het Pauperparadijs naar 2023 is te betreuren, maar een samenloop van omstandigheden. De aanvraag voor de vergunning door de organisator werd laat gedaan en we weten dat er omwonenden zijn die geen trek hebben in weer een verstoring van de zomerrust in Veenhuizen. Hier dient goed mee omgegaan te worden en dat kost tijd. Dat de stikstofregels nu in het nadeel van het Pauperparadijs uitvallen is slechts een deel van de oorzaak van het niet doorgaan. Voor de TT is wel voldoende tijd om dit te regelen omdat dit een al heel lang bestaande evenement is.  Het grootste probleem met stikstof zit bij de landbouw en het wordt tijd dat hier een goede oplossing voor komt. Andere bedrijven en evenementen weten dan waar ze aan toe zijn.