Slechte start voor zinnig plan

Zonnepark Zuidvelde

De fractie van D66 kan zich goed voorstellen dat omwonenden van het plan voor het zonnepark bij Zuidvelde zich overvallen voelen. De initiatiefnemers hebben grote haast, mede door subsidieregels. Hierdoor is het zoeken van draagvlak in de knel gekomen. Het is in de eerste plaats aan de ontwikkelaars om invulling te geven aan het informeren van de buurt, binnen de randvoorwaarden die het college hierin stelt. De gemeenteraad speelt hierin slechts een rol op de achtergrond en het is dan ook begrijpelijk dat de raad hiervan pas begin dit jaar hoorde, zo zijn de regels hiervoor. Desondanks zijn we niet gelukkig met de manier waarop het traject loopt. D66 maakt zich ook zorgen over de productie van zonnepanelen in China, waar mogelijk dwangarbeid aan te pas komt. We zullen er daarom bij de bouwers erop aandringen deze elders, bv in Roden, te kopen.
Het is voor D66 van groot belang dat we haast maken met de energietransitie en hoe meer Noordenveld daaraan kan bijdragen hoe beter het is. De plek die hiervoor is uitgekozen begrijpen we goed. Traditionele producten van landbouwgrond brengen voor de ondernemers weinig op en een groene vulling past goed in dit landschap. De grond kan zich dan ook herstellen van de intensieve landbouw en bijkomende gewasbescherming en in de groene randen zullen veel planten en dieren een plek vinden.
Op deze manier kan ook een verbinding betaald worden naar het hoogspanningsstation in Assen. Hiervan kunnen ook andere bedrijven en particulieren profiteren die nu geen zonnepanelen mogen plaatsen omdat de capaciteit van het stroomnet onvoldoende is. Hierover dienen wel afspraken gemaakt te worden voor de aanleg. Dit zal het draagvlak van omwonenden ten goede komen.
 
 
 

Haast met transitie

Het is voor D66 van groot belang dat we haast maken met de energietransitie en hoe meer Noordenveld daaraan kan bijdragen hoe beter het is. De plek die hiervoor is uitgekozen begrijpen we goed. Traditionele producten van landbouwgrond brengen voor de ondernemers weinig op en een groene vulling past goed in dit landschap. De grond kan zich dan ook herstellen van de intensieve landbouw en bijkomende gewasbescherming en in de groene randen zullen veel planten en dieren een plek vinden.
Op deze manier kan ook een verbinding betaald worden naar het hoogspanningsstation in Assen. Hiervan kunnen ook andere bedrijven en particulieren profiteren die nu geen zonnepanelen mogen plaatsen omdat de capaciteit van het stroomnet onvoldoende is. Hierover dienen wel afspraken gemaakt te worden voor de aanleg. Dit zal het draagvlak van omwonenden ten goede komen.