Allemaal aan de slag

De overgang naar energiezuinige huizen en een omgeving die aangepast is aan het veranderende klimaat is een grote en noodzakelijke opgave voor ons allen. Van Norg West leren we daarin veel. Het is begrijpelijk dat eerst de wateropgave aangepakt wordt, want water in huis is heel vervelend en hevige regenval komt steeds meer voor. Nieuwbouwwoningen zijn al heel erg energiezuinig en het gasloze Oosterveld is een goed voorbeeld daarvan. Bij bestaande bouw is dit veel moeilijker. Gelukkig zijn er veel subsidieregelingen voor huiseigenaren om grote stappen te maken met bijvoorbeeld HR++ glas en een hybride cv-ketel die weinig gas verbruikt. De gemeente speelt hierbij een ondersteunende rol.
Het is de laatste dagen eens te meer duidelijk geworden dat de energietransitie niet alleen een hobby is van D66 en andere klimaatdrammers, maar een zaak van levensbelang. De vraag is hoe we betaalbaar huizen verwarmen als het conflict in de Oekraïne lang aanhoudt. We zullen daarom allemaal aan de slag moeten, waarbij D66 bijzondere aandacht besteedt aan de minst draagkrachtigen die in een slecht geïsoleerd huis wonen.

Vrag Norger Courant

Woningbouw en duurzaamheid is in Noordenveld nog geen combinatie die het in Noordenveld goed doet. Uit het project Energiek Norg West is tot nu toe bijvoorbeeld niet 1 concreet duurzaamheidsinitiatief voortgekomen. De komende raadsperiode is het erop of eronder, waarbij de gemeente het voortouw moet nemen.