Woord vooraf

“D66 krijgt het voor elkaar”, zo luidde de titel van ons verkiezingsprogramma in 2018. En dit hebben we de waargemaakt. D66 Montferland heeft de afgelopen vier jaar deelgenomen aan het college van burgemeester en wethouders. We hebben laten zien dat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden, door samen te werken en vast te houden aan de idealen van D66.

Sport, cultuur en zorg zijn in Montferland nu beter met elkaar verbonden. Doel is een betere gezondheid en welzijn van de inwoners. Het sportaanbod is verruimd met speciale aandacht voor ouderen. De aanpak van de gemeente is veel meer gericht op het voorkomen van gezondheidsproblemen en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Er is flink geïnvesteerd in de sportvoorzieningen in de verschillende kernen.
 
Ook het onderwijs heeft de volle aandacht van D66. Gekozen is voor een Integraal Kind Centrum (IKC) in ’s-Heerenberg, een school op een mooie locatie. De samenwerking met de bibliotheek en de kinderopvang biedt meer kinderen de kans om zich te ontwikkelen.
 
De gemeente heeft geen oneindig budget. Daarom is het niet zo dat alle bestaande voorzieningen blijven bestaan. D66 heeft de verantwoordelijkheid genomen om keuzes te maken de afgelopen jaren. En dat was af en toe pijnlijk, maar wel noodzakelijk. Die keuzes hebben ertoe geleid dat de gemeente Montferland nu financieel gezonder is. Ook de komende vier jaar neemt D66 deze verantwoordelijkheid. Het gaat om het maken van de juiste keuzes voor de hele samenleving, niet om individuele afwegingen.
 
D66 heeft zich ingezet voor een betere dienstverlening door de gemeente. Het huidige subsidiebeleid gaat op de schop, het wordt transparanter en de resultaten beter meetbaar. Deelname van onze inwoners en hun zeggenschap staat nadrukkelijk op de gemeenteagenda. Met de nieuwe afspraken daarover is duidelijk waar inwoners over worden geïnformeerd en waar ze kunnen meedenken of meebeslissen.

Inwoners en bedrijven hebben recht op een betrouwbare en transparante gemeente. D66 heeft daarbij het hoofd de afgelopen jaren boven het maaiveld uitgestoken. Dat was niet altijd even makkelijk, maar de eerste stappen zijn gezet. En D66 Montferland zal hierop doorpakken de komende jaren. Als we regels met elkaar afspreken, dan houden we ons hieraan. Zodat iedereen eerlijk, snel en goed geholpen wordt en iedereen weet waar die aan toe is.
 
Ook rondom duurzame energieopwekking en natuur is doorpakken nodig. De kaders van de gemeente hiervoor zijn vastgesteld. Maar het moet de komende jaren ook gaan leiden tot concrete uitvoering. Dit kan de gemeente niet alleen. D66 gaat zich daarom meer inzetten voor het activeren van de inwoners en bedrijven. De klimaatverandering stopt niet vanzelf en gaat ons allemaal aan.
 
Wij zijn nog niet klaar met onze ambities en ons werk. D66 Montferland neemt graag weer de verantwoordelijkheid om de gemeente mee te besturen. Daar hebben we jouw steun bij nodig!

Stem D66!

Freddy van Dijken
Lijsttrekker D66 Montferland


Freddy van Dijken - Beeld: Youtube