Julia de Bruijn-Politiek

Julia de Bruijn – Politiek - Beeld: Robin Sommers

De huidige maatschappij vraagt veel van het aanpassingsvermogen van mensen. De bereidheid om mee te bewegen bij het maken van ingrijpende keuzes is met name afhankelijk van onderling vertrouwen, zo ook tussen inwoners en hun bestuurders.

  • 2 jaar
  • Zeddam

Belanghebbenden zijn dan ook gebaat bij goede informatie, communicatie en gedegen overleg om te komen tot de juiste besluitvorming, voor nu en waar nodig met een visie op de toekomst. Aan die goede verstandhouding probeer ik bij te dragen door vertrouwen en betrokkenheid te stimuleren.