Kiezen voor het beste onderwijs

Anke - Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Beeld: Jeroen Mooijman

D66 wil het beste onderwijs. De gemeente heeft een belangrijke rol met betrekking tot onderwijshuisvesting en -samenwerking. Dit kunnen we doen door te zorgen voor een inspirerende en gezonde omgeving. Er moet ruimte zijn voor sport en spel. De school is een aantrekkelijke ontmoetingsplek. D66 wil nadrukkelijk blijven investeren in onderwijs. En daar waar mogelijk inzetten op de rijke schooldag om kansenongelijkheid te voorkomen.

We zorgen voor de beste onderwijsvoorzieningen
De onderwijsvisie is een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van de voorzieningen. Scholen krijgen prioriteit bij verduurzaming. Het nieuwe schoolgebouw (IKC) in ’s-Heerenberg moet een voorbeeld worden op gebied van hergebruik en duurzaamheid. De gemeente zorgt voor energieneutrale schoolgebouwen. Een gezond en veilig binnenklimaat wordt gecombineerd met educatie. Scholen worden de inspiratiebron voor verdere verduurzaming. Kennis en kunde vanuit gemeentelijke organisatie biedt hiervoor ondersteuning.

We kiezen voor samenwerking
Daadwerkelijke aandacht voor kwetsbare gezinnen. Door COVID-19 weten we nog beter dat veel kinderen van de school en opvang afhankelijk zijn als het gaat om veiligheid, geborgenheid en een gezonde omgeving waarin het zich kan ontwikkelen. Het gezin en de buurt waarin het kind zich bevindt kan dat niet altijd bieden. Wij blijven investeren in schoolmaatschappelijk werk, toegevoegd aan elk schoolteam, met aandacht voor het gezin en buurt. Juist de scholen en de kinderopvang zijn vindplaatsen van problematiek en laagdrempelig toegankelijk voor ouders. Sla als gemeente een arm om het gezin, want vroegtijdig ondersteunen is beter en uiteindelijk goedkoper dan achteraf repareren.

Focus op voor-en vroegschoolse educatie. In onze gemeente zien we dat sommige kinderen al met een bijna onoverbrugbare achterstand aan hun schoolloopbaan beginnen. Dat is vaak een taal- en een sociale ontwikkelachterstand. Daardoor loopt het kind structureel achter de feiten aan en wordt een structurele teleurstelling gekweekt. We willen niet dat kinderen al vroegtijdig op achterstand komen.

Regionale inhoudelijke samenwerking tussen de vier Liemerse gemeenten en in de Achterhoek. Als onderwijs-en opvangorganisaties merken we dat regionaal belang vaak het organisatiebelang overstijgt zeker als het de leerling en ook inwoner aangaat. Het verbaast ons steeds weer dat iedere gemeente opnieuw zelf op zoek gaat naar de ultieme oplossing, terwijl die elders binnen de Liemers al op de plank ligt. Hoewel elke gemeente z’n eigen charme heeft, is die gemeente niet dusdanig uniek dat er niet veel meer samen gedaan kan worden. Het is nog maar de vraag of je alleen sneller gaat, maar wij zijn ervan overtuigd dat je samen verder komt.

Onze ambities met betrekking tot onderwijs in Montferland:

> We blijven investeren in onderwijs en dan met name in goede onderwijshuisvesting. De ontwikkeling van het Integraal Kind Centrum (IKC / brede school) in ’s-Heerenberg is een prachtig voorbeeld, waarbij samenwerking met andere maatschappelijke partners gestimuleerd wordt.

> We zorgen voor een goede samenwerking met buurgemeenten op het gebied van onderwijs, zodat ook het voortgezet onderwijs voor ieder kind toegankelijk is.

> Groene schoolpleinen, waar kinderen actief buiten kunnen spelen en leren, zijn de norm in Montferland, de gemeente stimuleert en faciliteert een goede inrichting

> We stimuleren een rijke en gezonde schooldag door het aanbieden van bijvoorbeeld een gezond ontbijt of lunch.

> Bij de inrichting van de openbare ruimte stimuleren we dat kinderen en ouders op de fiets of te voet naar school komen, de auto is te gast.

> We bieden programma’s aan scholen om kinderen in aanraking te laten komen met de lokale democratie.

> D66 gaat natuureducatie stimuleren.

> We willen dat ieder kind dezelfde kansen krijgt. We blijven zorgen voor schoolmaatschappelijk werk en ouderondersteuning op basisscholen om kansenongelijkheid tegen te gaan.