Kansen bieden op de arbeidsmarkt

Ben je echt vrij als je drie banen nodig hebt om rond te komen? Beeld: iSock

D66 ziet veel kansen in de technieksector. In de technische sectoren is de komende jaren volop werk. In Montferland willen we bedrijven en opleidingsinstellingen helpen door lokale promotiecampagnes of technieklessen op scholen te initiëren. De bestaande activiteiten willen we verder versterken en uitbreiden. Hiermee krijgen inwoners goede kansen op de arbeidsmarkt.

We willen langer meebetalen aan loonkosten van kandidaten die vanuit een uitkering aan het werk gaan. We maken het mogelijk voor kandidaten die vanuit een uitkering aan de slag willen in de bouw en infra, om met behoud van uitkering het voortraject voor een leerwerkopleiding te volgen. Na afronding is het belangrijk dat zij-instromers het vak in de praktijk leren. Het biedt kansen aan ondernemers én medewerkers. Hierdoor dragen we bij aan goede arbeidsomstandigheden en lokale werkgelegenheid.

De afgelopen periode heeft D66 hoge eisen gesteld onder welke voorwaarden DocksNLD 2 mogelijk gemaakt kan worden. D66 blijft er op toezien dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. D66 houdt vast aan de ambitie om het meest duurzame bedrijvenpark te realiseren en zorgt voor een goede landschappelijke inpassing.

Veel werk in de gemeente wordt gedaan door arbeidsmigranten. Zij hebben recht op goede huisvesting. Bij nieuwe locaties of verzoeken van initiatiefnemers stellen we eisen aan de huisvesting van arbeidsmigranten en aan een goede begeleiding.


Onze ambities met betrekking tot werken in Montferland:

> We ondersteunen bedrijven bij leerwerkopleidingen, zodat zij extra begeleiding kunnen bieden en de kandidaat geen beroep meer hoeft te doen op een uitkering.

> We zorgen voor goede huisvesting van arbeidsmigranten.

> We maken permanente bewoning op vakantieparken onmogelijk en gaan er actief op handhaven.

> We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van de mooie omgeving, we verbreden de doelgroepen met betrekking tot recreatie en toerisme.

> We verruimen de winkeltijden, de vrijheid om open te gaan ligt bij de ondernemers zelf.

> We zorgen voor een goede balans tussen grootschalige economische belangen en kleinschalige lokale initiatieven, we streven naar locals for locals. We stimuleren en faciliteren nieuwe kleine lokale initiatieven, zoals startups door jongeren, kansen in de recreatieve en toeristische sector en lokale foodproductie of -verkooppunten.

> Bij nieuwe (grootschalige) bedrijventerreinen zorgen we voor een goede landschappelijke inpassing en staat een duurzame inrichting centraal.