Guido Seegers

Guido Seegers - Beeld: Robin Sommers

Van vroeger heb ik meegekregen om dienstbaar te zijn naar je omgeving. Dit heeft geleid tot mijn interesse voor de lokale politiek en een actieve rol binnen het verenigingsleven.

  • 62 jaar
  • 's-Heerenberg
  • Hij/hem

Voor de komende raadsperiode wil ik mij inzetten voor de thema’s verkeer, duurzaamheid en ouderen en mindervaliden. Het verkeer zal de komende jaren drastisch veranderen: meer elektrisch vervoer, meer autodelen, nieuwe vormen van vervoer zoals LEV’s. Deze lichte elektrische voertuigen vragen om meer ruimte op het fietspad. Laten we ervoor zorgen dat onze gemeente op deze ontwikkeling is voorbereid. In de openbare ruimte is ook een betere toegankelijkheid van de kwetsbare medemens een thema dat continu mijn aandacht heeft. Binnen het thema duurzaamheid valt nog veel winst te halen. Een actievere ondersteuning vanuit de gemeente zal ervoor zorgen dat meer zonnepanelen op daken worden geplaatst

Wat betekent D66 voor jou?

Ik ben lid geworden omdat de partij pragmatisch, open en vooruitstrevend is. “Laat iedereen vrij, maar niemand vallen” is een mooi motto dat meer mensen zouden moeten toepassen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden in de regionale samenwerking. Mijn voorkeur gaat uit naar samenwerking met gemeenten in de Achterhoek, omdat deze het beste past bij de aard en de cultuur van de gemeente.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Een woonwijk met vrije bouwkavels en ruimte voor nieuwe bouwvormen waar inwoners zelf aan de slag kunnen om energieneutraal te bouwen.
  • (Semi)verharde wandelpaden in het Bergherbos zodat ook de mindervalide medemens kan genieten van de natuur.
  • Een subsidieambtenaar voor het binnenhalen – op alle beleidsterreinen – van regionale, landelijke en Europese subsidies.

Welk cultureel evenement ga je graag heen?

Kermis – het Koningsschieten bij Sociëteit De Vriendschap. Een gezellig samenzijn onder vrienden met een competitief tintje.

Lievelingsplek in je gemeente

Bergherbos – natuur en rust

Wat is je favoriete boek?

Richard Adams – Watership Down (Waterschapsheuvel)
In verband met de sublieme beschrijving van verschillende leiderschapsstijlen waarbij eerlijkheid en zelfkritiek heel krachtig kan zijn.