Ruimte en bereikbaarheid

Beeld: Freddy van Dijken

Op het gebied van openbaar vervoer zijn de afgelopen tijd stappen gezet. D66 blijft in regionaal verband pleiten voor hoogwaardig, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer. D66 pleit voor een snelle(re) treinverbinding tussen Arnhem en Didam en een directe busverbinding tussen Nijmegen-Kleve en-Doetinchem.

Investeer in Montferland als fietsgemeente. Zorg voor een fijnmazig en herkenbaar fietsennetwerk, door ook fietspaden duidelijk zichtbaar te maken (door het aanbrengen van een kleur). Maak bredere fietspaden om ruimte te creëren voor nieuwe vormen van vervoer.


Onze ambities met betrekking tot ruimte en bereikbaarheid:

> We willen de gemeente Montferland blijven ontwikkelen als fietsgemeente door bijvoorbeeld zichtbare en bredere fietsroutes.