Ruth Mijnen

Ruth Mijnen - Beeld: Robin Sommers

“Voor niets gaat de zon op….”is een uitspraak van mijn vader als hij aan wilde geven dat je in principe voor alles moeite moet doen. Niets is vanzelfsprekend. Voor een fijne woon- en leefomgeving moet je ook moeite doen. Zelf gaf hij het voorbeeld door in vele verenigingen actief te zijn naast zijn drukke baan en te helpen daar waar mogelijk. In mijn familie een goed opgevolgd voorbeeld. 

  • 64 jaar
  • Stokkum
  • Zij/haar

Vanaf mijn tienerleeftijd ben ik op de een of andere manier actief geweest naast studie en werk. Als ik politiek besprak met mijn studenten, kreeg ik vaak de opmerking “Waarom bent u niet politiek actief?” en dat zet aan het denken. Gemeentepolitiek gaat over vele facetten in mijn directe woon- en leefomgeving en daar wil graag aan bijdragen. Moeite voor doen en zorgen dat ook in de toekomst deze gemeente een mooie leefomgeving blijft.

Ondanks mijn geschiedenis achtergrond geloof ik niet in “vroeger was alles beter”. Integendeel, ik zie veel vooruitgang en denk graag in dat het nog beter kan en kijk optimistisch naar de toekomst. Zonder de ogen te sluiten voor de kwetsbare groepen en het milieu. Die toekomst wil ik graag mede vorm geven. Juist lokale democratie is bij uitstek geschikt om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen, mee te laten denken. Ik geloof oprecht in de mens, het goede in de mens. En juist die optimistische kijk op de toekomst, zonder alles zeker te weten, vertrouwen in de mens, gecombineerd met het sociaalliberalisme is wat mij bij D66 bracht. Pragmatisch, open en bereid om buiten kaders te denken.

Montferland is een mooie groene gemeente met veel uitdagingen. Hoe houd je leefbaarheid in de vele kernen overeind, hoe ga je om met de dubbele vergrijzing, behoud je jongeren en hoe houd je groen – groen? Om maar een paar vragen te benoemen. Belangrijk uitgangspunt voor mij is dat zoveel mogelijk mensen meedenken, ook jongeren. Alleen dan is democratie ook echt democratie. Buiten de oude kaders denken en communiceren. Lef tonen en beslissingen durven te nemen.  Kijken wat technologische ontwikkelingen kunnen doen voor leefbaarheid en het milieu. Inzetten op sport, cultuur en een gezonde leefstijl met een open blik, transparant en altijd bereid om samen te werken. Een fijne woon- en leefomgeving voor nu en voor in de toekomst. Hier wil ik mij voor blijven inzetten, dat heb ik acht jaar gedaan in de rol van raadslid, fractievoorzitter en als wethouder.