Nu samen doorpakken voor het klimaat

Beeld: D66 IJsselstein

Na het Parijsakkoord, de historische klimaatwet van politieke partijen van links tot rechts en een klimaatakkoord is het nú tijd voor daden. Niet alleen klimaatdrammers, ook vele andere inwoners van IJsselstein vragen de politiek om meer dan woorden. We gaan nú stappen zetten die blijk geven van de urgentie van het moment, van de morele plicht om klimaatverandering serieus te nemen en daarnaar te handelen. Niet met één allesomvattende oplossing, maar met tal van oplossingen. Zowel eigen opwekking door inwoners en ondernemers, als grootschalig op basis van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES).

We zien dat de energietransitie voor inwoners van IJsselstein ingrijpend is. Tegenover iets dat zo ingrijpt op de persoonlijke leefomgeving van mensen, zal ook een persoonlijke aanpak die betrokkenheid aanjaagt moeten staan. Dat is lastig, maar mogelijk. Hoe D66 dat wil gaan doen? Voor grote keuzes en daden die niet iedere paar jaar veranderen is geen verdeeldheid, maar samenwerking nodig, tussen politieke partijen, tussen gemeente, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Een samenwerking die recht doet aan de democratische verantwoordelijkheid om mensen écht te betrekken. Een samenwerking die – in navolging van andere gemeenten – moet uitmonden in een ‘Routekaart Energieneutraal IJsselstein’. Die laat zien hoe en wanneer we invulling geven aan onze ambitie om als stad energieneutraal te worden.

Wij willen dat mensen en bedrijven zoveel mogelijk zelf makkelijk en goedkoop schone energie kunnen opwekken en hun huizen en bedrijfspanden kunnen verduurzamen. Inwoners gaan niet alleen ècht meepraten en meedenken, maar ook meeprofiteren van de schone energie van de toekomst. Voor welwillende inwoners en ondernemers is verduurzaming complex. Daarom volstaat het niet als de gemeente prikkelt om te vergroenen. De gemeente moet initiërend en faciliterend zijn, door inwoners en bedrijven die willen verduurzamen ook te helpen en elkaar ook laten ondersteunen.

Dagmar en Kees - Beeld: Robbert Vogtländer