Routekaart energieneutraal IJsselstein

Aan de slag met een routekaart naar een energieneutraal IJsselstein

D66 vindt traditionele inspraakavonden en referenda niet voldoende voor een onderwerp dat zo complex, ingrijpend en polariserend als de energietransitie is. D66 wil dat verschillende opvattingen, ideeën en belangen goed tot hun recht komen. Dat vraagt om intensieve en vroegtijdige burgerparticipatie. Deze burgerparticipatie moet leiden tot een ‘Routekaart Energieneutraal IJsselstein’. De routekaart bevat duidelijke doelstellingen per jaar. D66 wil dat de aanbevelingen van participerende inwoners niet vrijblijvend zijn.