Mee profiteren staat centraal

We betrekken inwoners bij onze plannen en stimuleren particulier initiatief

  • We willen dat mensen zoveel mogelijk in de gelegenheid zijn om zelf schone energie op te wekken. Wat D66 betreft loopt IJsselstein haar achterstand aangaande het aantal zonnepanelen snel in. We willen dat vrijwel geen dak onbenut blijft voor zonnepanelen en we bieden ook ruimte in de regelgeving om die op bepaalde gevels te plaatsen;
  • Voor D66 is het een voorwaarde voor de komst van een windmolen of zonnepark dat mensen die in de buurt wonen mee moeten profiteren van de opbrengst. En dat de aanzet die we daarvoor de afgelopen periode hebben gedaan wordt waargemaakt. In het klimaatakkoord is afgesproken dat we streven naar minimaal 50% lokaal eigendom voor duurzame opwekking op land. Voor D66 moet dit in IJsselstein een harde ondergrens zijn, waarbij het échte streven op volledig lokaal IJsselsteins eigendom moet liggen;
  • D66 wil energiecoöperaties zoals Energie Coöperatie Lek en IJssel U.A., waarin inwoners kunnen participeren, stimuleren om in en om IJsselstein (meer) grootschalige duurzame energie-opwek te realiseren, zodat IJsselstein zich duurzaam ontwikkelt. Energiecoöperaties zijn een belangrijke, maar niet de enige manier om financiële participatie te realiseren. Ook inwoners die niet zelf het geld hebben om te investeren moeten, bijvoorbeeld via de woningcorporatie, kunnen profiteren.