IJsselstein circulair in 2050

We gaan nu doorpakken en samenwerken aan de oplossingen van morgen.

  • In een circulaire economie wordt afval een grondstof. Afvalheffingen moeten circulair en duurzaam gedrag stimuleren, zowel bij inwoners als bedrijven. We moet daarbij leren van de ervaringen van andere gemeenten om negatieve neveneffecten, zoals het dumpen van afval, tegen te gaan;
  • We helpen IJsselsteinse circulaire initiatieven op te schalen. Niet alleen een Repair Café of kringloopwinkels, maar ook bij minder zichtbare bedrijven en organisaties. We zorgen dat bedrijven elkaar op regionaal niveau vinden, kennis delen en dat circulaire initiatiefnemers bij regionale investeringsfondsen terecht kunnen. Klachten over regels die in de praktijk in de weg zitten, moeten makkelijk hun weg naar de gemeente vinden om onnodige belemmeringen weg te kunnen nemen;
  • We willen dat de gemeente IJsselstein en deelnemingen (zoals bijvoorbeeld de RMN) structureel circulaire principes toe gaan passen in alle aanbestedingen van fysieke producten;
  • Op specifieke plekken, waar nu veel zwerfvuil te vinden is (zoals bij de MacDonalds en langs de IJssel) plaatsen we extra afvalbakken;
  • Nieuwbouwwoningen en –bedrijfspanden moeten circulair worden gebouwd.