Natuur en landschap

We investeren in biodiversiteit binnen en buiten de stad.

We willen de kwaliteit van het landschap, de natuur en biodiversiteit daarbinnen en de cultuurhistorische waarde behouden en verbeteren. Daarom willen we in het buitengebied naar een natuurinclusief platteland. Een platteland dat bulkt van bloemen, insecten en vogels. Wij geloven dat het kan en merken dat steeds meer boeren dit ook willen. Naast functionele agrobiodiversiteit, kunnen boeren ook biodiversiteit produceren, als zij hiervoor de (financiële) waardering krijgen die zij verdienen. Bijvoorbeeld voor slootkantbeheer, erfinrichting en beheer van houtwallen. Samen met agrariërs maken we daarvoor een plan voor het IJsselsteinse platteland.