Cultuur, sport en recreatie verbinden IJsselstein

Beeld: D66 IJsselstein

Cultuur, sport en recreatieve mogelijkheden zorgen voor verbinding tussen IJsselsteiners, als een manier om te ontmoeten, los van wie of wat je bent. Het gaat om meer dan simpele vrijetijdsbesteding. Het zorgt ervoor dat het aantrekkelijk is om hier te wonen, te ondernemen of de stad te bezoeken. Het brengt ons inspiratie, draagt bij aan fysieke en mentale gezondheid en geeft ons kansen ons te ontwikkelen. Vrijheid begint met de mogelijkheid je in vrijheid te kunnen ontwikkelen. Voor de één is dat door sport, maar voor de ander door cultuur, of zelfs door allebei. Daarom moet cultuur, sport en recreatie voor iedereen toegankelijk en bereikbaar zijn. 

Cultuur is van levensbelang voor de samenleving. Kunst en cultuur houden ons een spiegel voor. Inspireren. Ontroeren. Confronteren ons met een soms pijnlijke waarheid. Vertellen ons de geschiedenis. D66 vindt dat er een zeer divers aanbod moet zijn, van opera tot volkszanger. De makers van de toekomst moeten de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. 

Voorkomen dat mensen ziek worden is het beste medicijn voor een vrije samenleving. Voldoende sporten speelt daarin een belangrijke rol. De openbare ruimte en het gemeentelijke vastgoed moeten uitnodigen tot meer sporten en bewegen. We willen daarom verder bouwen aan een sport- en beweegvriendelijk IJsselstein. Iedereen in IJsselstein moet op een veilige manier volwaardig aan sport en spel deel kunnen nemen.

D66 wil in IJsselstein en in de regio een zo hoog mogelijk voorzieningenniveau behouden of creëren. Door citymarketing brengen we daarom onze culturele, sportieve en cultuurhistorische rijkdom en evenementen onder de aandacht van inwoners van IJsselstein en toeristen. We werken nu, en bij toekomstige woningbouw in Rijnenburg, samen met buurgemeenten om een breder aanbod en meer bezoekers, gebruikers en leden na te streven. 

Veel verenigingen kunnen moeilijk plannen maken voor langere termijn, doordat zij jaarlijks subsidie moeten aanvragen. D66 wil, onder voorwaarden, meer financiële zekerheid geven aan verenigingen door subsidies voor langere termijn (bijvoorbeeld 5 jaar) toe te kennen. 

Daarnaast is D66 voorstander van het stimuleren van ondernemerschap in cultuur en sport. We willen de ruimte daartoe bieden, want meer eigen inkomsten maken minder afhankelijk van subsidie. Dat mag er overigens niet toe leiden dat door de gemeente gesubsidieerde verenigingen en instellingen oneigenlijk gaan concurreren met niet-gesubsidieerde ondernemers, bijvoorbeeld met horeca of zaalverhuurders.