Cultuurhistorisch erfgoed

Wij ondersteunen en moedigen initiatieven om het erfgoed te versterken aan

  • D66 erkent de waarde van het cultuurhistorisch erfgoed en het belang het te behouden en toegankelijk te laten zijn. Onze vestingstad verbindt onze inwoners, is een prachtplek om elkaar te ontmoeten en is vanuit toeristisch oogpunt van economisch belang. We moedigen initiatieven vanuit de stad om het erfgoed te versterken dan ook aan, en ondersteunen die waar mogelijk;
  • Betrokken inwoners van IJsselstein hebben een inspiratiedocument geschreven met als doel vestingstad IJsselstein nieuw elan en een krachtiger uitstraling te geven. D66 staat positief tegenover het plan. Na een inventarisatie van de implicaties voor inwoners en ondernemers wil D66, indien enigszins haalbaar en in navolging van diverse individuele vestingwerken, het gehele complex van vestigingwerken aanwijzen als gemeentelijk monument;
  • D66 wil het erfgoed en jong potentieel erfgoed binnen de stad beschermen, zowel vanwege de intrinsieke waarde ervan, als omdat het bijdraagt aan de kwaliteit van de IJsselsteinse leefomgeving.