Recreatie

Ruimte voor recreatieve gebieden en behoeften

  • D66 wil de toegankelijkheid van het polderlandschap en de natuur in het buitengebied versterken, om daarmee ruimte te bieden voor de groeiende recreatieve behoefte van een groeiende regionale bevolking;
  • D66 wil verschillende recreatieve gebieden in de regio beter met elkaar verbinden. Denk bijvoorbeeld aan de Nedereindse Plas en het IJsselsteinse bos.