Sport en cultuur voor alle inwoners van IJsselstein

Onze stad draait op verenigingen en vrijwilligers.

  • D66 wil, in samenwerking met instellingen, verenigingen en ondernemers, zorgen dat nog meer inwoners van IJsselstein de weg naar sport en cultuur weten te vinden. Dat sport en cultuur daadwerkelijk inwoners meer gaat verbinden. Voor de grotere subsidie-ontvangers worden hun subsidies nog nadrukkelijker afhankelijk van de mate waarin zij daaraan bijdragen; 
  • Om sport en cultuur toegankelijker te maken wil D66 zich concentreren op:

  • lagere drempels voor huishoudens met een krappe beurs;
  • de samenwerking met scholen;
  • verenigingen en accommodaties toegankelijker maken voor inwoners met een lichamelijke of verstandelijke beperking;
  • inwoners met een afstand tot de samenleving, zoals mensen met psychische problemen, verslaafden, dak- en thuislozen, migranten en statushouders te helpen (weer) actief deel te kunnen nemen aan de samenleving; 
  • het bestrijden van racisme, geweld en discriminatie in sport en cultuur, zodat iedereen zich vrij kan voelen in de beoefening ervan.