Cultuur

Wij steunen verenigingen, stichtingen en instellingen financieel die dat nodig hebben om het aanbod in stand te houden

  • We betrekken culturele instellingen en verenigingen intensief bij het uitwerken van de uitvoeringsnota, behorend bij de nieuwe nota kunst en cultuur;
  • Om een zo divers mogelijk cultureel aanbod te creëren, wil D66 niet alleen de grotere en bekende IJsselsteinse culturele instellingen als bibliotheek, museum en Fulcotheater ondersteunen. Ook kleinere makers, verenigingen en evenementen, evenals de talenten van de toekomst verdienen ondersteuning;
  • Om de kosten voor culturele instellingen en verenigingen te beperken wil D66 barrières voor meer dubbelgebruik van gebouwen, zoals scholen en ander gemeentelijk vastgoed, verminderen.