Laat iedereen vrij, maar niemand vallen — het sociaal-liberalisme van D66

D66 is een sociaal-liberale partij. We staan in een traditie van politieke vernieuwers die streven naar een vrije en rechtvaardige samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen. Over hun eigen leven, maar ook – met elkaar – hoe we samenleven. Daarom kiezen wij voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

D66 zet zich in voor een leefbare en gezonde stad. Helmond moet een aantrekkelijke stad blijven met een duurzame, veilige en schone leefomgeving. De komende jaren zal onze stad groeien. Zo worden er plannen ontwikkeld om in ons centrum meer woningen te bouwen, voor zowel hoge als lage inkomens en voor jong en oud. Dit moet blijvend zorgen voor een levendig centrum met veel voorzieningen, werkgelegenheid en goed openbaar vervoer. Naast nieuwbouw is het van belang dat wordt ingezet op een blijvende kwaliteitsverbetering van de bestaande wijken.

Het vertrouwen in de eigen kracht is een van de vijf pijlers waarop D66 haar beleidsmatige keuzes maakt. We weten dat dit echter niet kan zonder een zorgzame samenleving: als iemand zorg of ondersteuning nodig heeft, moet dit goed zijn georganiseerd. Naast zorg en ondersteuning is het ook belangrijk om een stad te hebben waarin alle inwoners kunnen werken aan hun eigen talent. We sluiten niemand uit en iedereen mag en kan zichzelf zijn. Als sociaalliberalen weten we dat niet iedereen gelijk is, maar wél gelijkwaardig. Door preventief te werk te gaan, willen we kansengelijkheid bevorderen en letten we er tegelijkertijd op dat we niemand achterlaten.

D66 Helmond wil graag een voortrekkersrol nemen door ruimte te bieden aan maatschappelijke initiatieven en nieuwe vormen van burgerparticipatie op allerlei niveaus van de Helmondse samenleving. Door de decentralisatie van taken en maatschappelijke veranderingen worden andere eisen aan het lokale bestuur gesteld. Hiermee ontstaan nieuwe uitdagingen voor de lokale democratie. Lokale zeggenschap voor mensen. De gemeente heeft er steeds meer taken bij gekregen en speelt daarmee een steeds grotere rol in het dagelijks leven van mensen. D66 wil dat de lokale democratie recht doet aan de groeiende verantwoordelijkheid van gemeenten. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het laatste woord, maar nieuwe democratische instrumenten zijn een waardevolle toevoeging.

Helmond is een ondernemende Brabantse stad met unieke zaken die alleen bij ons voorkomen. Een maakstad als het gaat om alle ontwikkelingen met betrekking tot de Automotive Campus en de industrie met bedrijven zoals Nedschroef, Vlisco en Huijbregts Groep. D66 ziet dat de Helmonders diep van binnen eigenlijk heel trots op hun stad zijn, maar naar de buitenwacht vaak ten onrechte te bescheiden blijven. Helmond doet ertoe en het is niet voor niets dat wij samen met de regio tot mainport zijn benoemd; een regio die ervoor zorgt dat Nederland meedraait in de wereldtop van de concurrerende economieën. Verder zal het centrum een eigen onderscheidend karakter en sfeer moeten behouden. Om een variatie van het centrum te bevorderen en leegstand te verminderen, zal worden ingezet op een proactieve benadering van de detailhandel, creatieve industrie en verhuurders.

Een levendige stad wordt gemaakt door levendige mensen. Als de inwoners veerkrachtig en vol energie zijn, dan is de stad dat ook. Als we mensen helpen om het maximale uit zichzelf te halen en zo gelukkig mogelijk te zijn, dan profiteren we daar met zijn allen van. Dit hoofdstuk gaat over fysieke stimulatie, geestelijke stimulatie en geestelijke ontwikkeling, de drie manieren die onze inwoners helpen te groeien als mens. De rode draad is ontzorgen en begeleiden zonder iets op te leggen.

D66 maakt zich sterk voor een veilige stad. Daar waar nodig moeten we handhaven en straffen, maar we kiezen ook nadrukkelijk voor preventie. Problemen moeten bij de wortel, bijvoorbeeld in de buurt, binnen het gezin of op school, worden aangepakt. Belangrijk is dat er optimaal wordt samengewerkt tussen gemeentelijke diensten, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, andere private initiatieven, de Belastingdienst en de politie, bijvoorbeeld in zogenaamde veiligheidshuizen.

  1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen
  2. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
  3. Denk en handel internationaal
  4. Beloon prestatie en deel de welvaart
  5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden

Lees meer op de website van ons wetenschappelijk bureau, de Mr. Hans van Mierlo Stichting.