Vrijheid en gelijkheid

Als D66 streven we naar een samenleving waarin ieder mens, ongeacht achtergrond, overtuiging, geslacht of geaardheid vrij is om zichtbaar zichzelf te zijn en om verschillend te zijn.

Onze samenleving is ooit ontstaan om het mogelijk te maken iedereens talenten maximaal te benutten. Maar het is meer dan dat. In ‘samenleving’ zit niet voor niets het woord ’samen’. Mensen als aparte groep behandelen betekent eigenlijk dat je ze het niet gunt om volwaardig mee te doen.

D66 zet in op gelijke kansen voor iedereen, maar ook op gelijkwaardigheid en medemenselijkheid. De grootste vijand van onderlinge acceptatie is groepsdenken. Of je nu statushouder, inwoner met een migratieachtergrond, ziek of gehandicapt bent, je bent niet je afkomst, je verhaal of je gebrek. Als D66 gaan we daarbij niet voor tolerantie, maar voor acceptatie en onderling begrip. Tolereren betekent immers verdragen, terwijl wij willen dat iedereen elkaar als gelijke accepteert. Samen moeten we ervoor zorgen dat iedereen zich ook een volwaardig individu voelt. Een individu dat naar eigen kracht en vermogen bijdraagt aan een mooiere toekomst voor ons allemaal of, wanneer dat niet (meer) gaat, zich gesteund weet en niet het gevoel heeft er alleen voor te staan.

D66 Helmond gelooft in het kunnen van mensen, maar weet ook dat sommige mensen ondersteuning nodig hebben om goed mee te kunnen doen. Laat iedereen vrij en ondersteun daar waar nodig. Die ondersteuning moet op een menselijke manier worden uitgevoerd, zodat mensen de mogelijkheid krijgen écht mee te kunnen doen.

Veilig en inclusief sporten, zowel qua faciliteiten als qua gedrag, is ontzettend belangrijk. Zowel op als naast het veld mag het gedrag van anderen niet ongemakkelijk of bedreigend zijn voor de sporters.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.