D66, voor een ondernemende stad

Helmond is een ondernemende Brabantse stad met unieke zaken die alleen bij ons voorkomen. Een maakstad als het gaat om alle ontwikkelingen met betrekking tot de Automotive Campus en de industrie met bedrijven zoals Nedschroef, Vlisco en Huijbregts Groep. D66 ziet dat de Helmonders diep van binnen eigenlijk heel trots op hun stad zijn, maar naar de buitenwacht vaak ten onrechte te bescheiden blijven. Helmond doet ertoe en het is niet voor niets dat wij samen met de regio tot mainport zijn benoemd; een regio die ervoor zorgt dat Nederland meedraait in de wereldtop van de concurrerende economieën. Verder zal het centrum een eigen onderscheidend karakter en sfeer moeten behouden. Om een variatie van het centrum te bevorderen en leegstand te verminderen, zal worden ingezet op een proactieve benadering van de detailhandel, creatieve industrie en verhuurders.

Automotive
en Food

Als D66 willen we de nadruk leggen op de nieuwe maakindustrie met als speerpunten automotive, food en tech (de vierde industriële revolutie). We willen Helmond nog meer op de kaart zetten door gebruik te maken van onze USP’s (unique selling points).

D66 wil meer focus leggen op de dingen waarin zeer veel potentie zit, zonder daarbij natuurlijk de overige sectoren te vergeten. Het gaat hierbij vooral om een extra focus. Te denken valt hierbij aan de auto-industrie. Helmond moet op de kaart worden gezet als dé autostad van Nederland, zodat mensen direct aan onze stad denken als men over auto’s praat. Dit zal een aanzuigende werking hebben.

Een van de manieren waarop wij dat kunnen realiseren, is door meer exposure-plaatsen aan te bieden, zodat deze sector zijn producten kan aanprijzen. D66 wil innovatieve ontwikkelingen van de Helmondse bedrijven etaleren in de binnenstad.

Daarnaast willen wij een focusgroep samenstellen met vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven, deskundigen op het gebied van leisure, retail, stadsmarketing en de gemeente.

Ook wil D66 de marketingstrategie van de stad aanpakken met USP’s, waarbij wordt gedacht aan Helmond als autostad en foodstad. Rond deze thema’s zouden evenementen ingericht moeten worden. Hierbij kan worden gedacht aan een groot evenement rond het thema auto’s waarbij andere evenementen aan kunnen sluiten, zoals H2O of de Kasteeltuinconcerten. Deze evenementen kunnen een flankerende werking hebben.

Daarnaast zal de stadsmarketing hierop aangehaakt moeten worden. Verder zal de stad een trekpleister moeten zijn op cultureel en economisch gebied door industriële vormgeving, design en technologie een podium te geven en daardoor het vakmanschap te visualiseren in de stad.

Ook staan we welwillend tegenover bestemmingswijzigingen van kantoor- en winkelpanden tot woondoeleinden, zeker in de aanloopstraten van het centrum, zodat het winkelgebied zich meer concentreert. Om de leisure-economie te stimuleren wordt ruimte geboden aan vernieuwende initiatieven en verblijfsaccommodaties.
Om efficiënt gebruik te maken van de ruimte moeten bedrijventerreinen heringericht worden en nieuwe bedrijventerreinen zo doelmatig mogelijk worden uitgegeven.

Centrum

Het centrum zal zich verder ontwikkelen als een combinatie van beleven, winkelen, recreatie, cultuur en wonen. Deregulering is daarbij ook van belang. Minder regels en obstakels voor zowel inwoners als ondernemers om initiatieven uit te laten groeien tot verdienmodellen. Sterker nog: het faciliteren en ondersteunen van deze initiatieven is belangrijk.

Het centrum zal een eigen onderscheidend karakter en een onderscheidende sfeer moeten hebben. Door middel van aantrekkelijke routes langs parken, pleinen en winkels zal een centrum ontstaan met verschillende verrassende sferen. De looproutes door het centrum moeten goed en aantrekkelijk worden ingericht.

D66 kiest voor een grote variatie en afwisseling tussen winkels, kunst, horeca en culturele voorzieningen. Om een variatie van het centrum te bevorderen en leegstand te verminderen, zal worden ingezet op een proactieve benadering van de detailhandel, creatieve industrie en verhuurders.

De gevelverbeteringen die in het centrum worden uitgevoerd, wil D66 graag doortrekken naar de Heistraat. Ook deze winkelstrip nabij het centrum verdient een verdere impuls.
Verder dient er serieus gekeken te worden naar de verbindingsroutes tussen het Havenplein en de Steenweg en de verbindingen met De Cacaofabriek en het kasteel, zodat er één groot overzichtelijk en autoluw geheel ontstaat. Dat kan door middel van het creëren van aantrekkelijke looproutes of door het aanleggen van een groene boulevard.

Verder wil D66 het centrum weer aantrekkelijk maken voor jongeren door de beschikbare ruimten boven winkels om te vormen tot (studenten)woningen en door de horeca in Helmond een impuls te geven.

De horeca en de winkeliers hebben het tegenwoordig financieel lastiger, zeker ook door corona was er een lastige periode ontstaan. Daarom vindt D66 dat deze ondernemers in Helmond zo veel mogelijk gefaciliteerd, gestimuleerd en ontlast moeten worden.
In samenspraak met de verhuurders zal worden ingezet op meer flexibiliteit als het gaat om de invulling en omvang van de (winkel)panden. Hierbij moet worden gekeken of er een combinatie van winkeltoepassingen mogelijk is, zoals winkels in winkels of horeca in winkels. Dit zal vanuit de gemeente moeten worden gefaciliteerd met simpele en korte regelgeving (deregulering). Gebruik openbare middelen vanuit de gemeente, subsidies en vastgoedfondsen om ondersteuning te geven.
Daarnaast dient het centrum, zeker gezien de snelle ontwikkelingen in de retail, blijvend op de agenda te staan.

Verder moet Helmond de schaarse ruimte voor bedrijventerreinen slim invullen. Bestaande terreinen moderniseren en herinrichten en nieuwe terreinen zo economisch mogelijk uitgeven aan bedrijven die de meeste werkgelegenheid met zich mee brengen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.