Gerard Bosch

Beeld: D66

Meewerken aan een betere toekomst voor Helmond en de Helmonders, een stad waar het goed leven en werken is.

  • 76 jaar
  • Helmond
  • Helmond
  • Hij/hem

Verbetering van de verkeerssituatie in Helmond en het op korte termijn realiseren van een adequaat Openbaar Vervoer, zodat alle Helmonders zich op een goede manier door de stad kunnen bewegen en de gewenste plekken kunnen bereiken.