D66, voor een levendige stad

Een levendige stad wordt gemaakt door levendige mensen. Als de inwoners veerkrachtig en vol energie zijn, dan is de stad dat ook. Als we mensen helpen om het maximale uit zichzelf te halen en zo gelukkig mogelijk te zijn, dan profiteren we daar met zijn allen van.

De wijk als dorp

Jezelf ontwikkelen gaat het best als je een gevoel van thuis hebt. Je wijk is die stabiele basis waar je je op je plek voelt. Daarvoor moet je ook binding hebben met je wijk. Hoe meer mensen elkaar leren kennen in de wijk, hoe sterker de band met elkaar en de omgeving.
Het voorzieningenniveau in de wijken moet hoog zijn, zodat inwoners zo veel mogelijk in hun nabije omgeving kunnen regelen.

Elkaar leren kennen draait om ontmoeten. Het buurtcafé, het gezellige terras bij een restaurant, bankjes in het wijkpark, sportverenigingen of de wijkhuizen: de gemeente moet proberen het aantal ontmoetingsplekken en -momenten te vergroten.
Daarom mag wat D66 Helmond betreft de paracommercie-verordening opnieuw onder de loep genomen worden met als doel de horecafunctie in de wijken te versterken.

Op plaatsen waar veel mensen komen, moeten activiteiten en evenementen onder de aandacht gebracht worden. Bijvoorbeeld via een reclamescherm bij een winkel of supermarkt.

Cultuur

Cultuur is veel breder dan alleen ons mooie theater of museum. Cultuur is ook identiteit. Helmond als industriestad, onze verenigingen en culturele verscheidenheid; dit alles maakt van Helmond een vrolijk schilderij dat we zelf inkleuren.

Een flink deel van de Helmonders maakt weinig tot geen gebruik van het aanbod. We kunnen deze groep bereiken door de samenleving te doordrenken met cultuur. Cultuureducatie en talentontwikkeling zijn van groot belang en moeten naadloos overlopen in het stimuleren van cultuur bij (jong)volwassenen.

Onze cultuurpijlers kunnen kleinere initiatieven begeleiden en ontzorgen. Het doel is dat initiatiefnemers zo min mogelijk bezig zijn met regelen en zo veel mogelijk tijd en energie overhouden voor de inhoud.

Niet alleen onze bevolking is cultureel divers, maar dat geldt ook voor hun muzieksmaak, hobby’s en interesses. Aandacht voor die verscheidenheid is belangrijk omdat cultuur niet stilstaat, maar met ons mee ontwikkelt. Er moet voldoende ruimte in het budget zijn, zodat een goede balans tussen mainstream en niche mogelijk is.
Er moet ingezet worden op ondersteuning en samenwerking. De mensen die zich in onze stad met cultuur bezighouden, zijn creatief genoeg om hele mooie dingen te kunnen doen voor de stad. Als ze daar de ruimte maar voor krijgen.

We hebben mooie gebouwen beschikbaar, maar met de stijgende vastgoedprijzen komt er dus steeds meer druk op het budget. Het budget voor de taken moet losgetrokken worden van het budget voor de stenen.

Onze cultuurpijlers weten nu al met beperkt budget en gepassioneerde vrijwilligers heel veel voor elkaar te krijgen. Ze proberen ook nu al buiten hun kerntaken de samenwerking te zoeken. Maar er blijven ook nog kansen onbenut.
Daarom wil D66 Helmond de uitgaven per inwoner aan cultuur optrekken naar het niveau van Eindhoven. We zijn een volwaardige partner, geen ondergeschoven kind.

Evenementen

In een levendige stad is eigenlijk altijd wel iets te doen. Om dat te bereiken moet de drempel om een evenement te organiseren zo klein mogelijk zijn, zodat er zo veel mogelijk initiatieven van de grond komen.

Evenementen zorgen voor meer levendigheid in de stad en moeten dus worden aangemoedigd.
Evenementenbeleid is niet enkel toetsen, maar ook ontzorgen en begeleiden.

Kleinere evenementen of initiatieven kunnen gekoppeld worden aan een partner, bijvoorbeeld een vereniging, wijkhuis of een van de cultuurpijlers om te helpen bij de organisatie of met beschikbaar stellen van ruimte.

Ook sponsoring kan gezamenlijk worden opgepakt, zodat er meer vrijheid ontstaat bij sponsoren wat en hoe ze willen sponsoren. Dit scheelt de sponsoren tijd en vergroot de kansen van kleinere initiatieven om ook sponsoren binnen te halen.
Het doel is om evenementen zo snel mogelijk subsidievrij of tenminste subsidiearm te laten draaien, zodat er weer ruimte in het budget ontstaat voor nieuwe initiatieven.

Geluidsoverlast is een reëel probleem bij het organiseren van evenementen. Het uitgangspunt is dat er zo min mogelijk overlast is, maar die regels moeten tegelijkertijd ook niet te veel gaan knellen. Bij D66 Helmond vinden we dat er per wijk een paar keer per jaar mag worden afgeweken van de regels voor geluidsoverlast binnen bepaalde grenzen. Uiteraard moet dit wel ruim van tevoren worden aangekondigd.

Kennisontwikkeling

Als je je blijft ontwikkelen sta je nooit stil. De ontwikkelingen om ons heen gaan ook in een razend tempo. We zitten midden in de vierde industriële revolutie, waarbij apparaten steeds meer geïntegreerd worden in ons persoonlijke leven en onze werkprocessen.

Een levendige stad die op de toekomst voorbereid wil zijn, zorgt ervoor dat de kennis die je nodig hebt om met deze verandering mee te komen ook bij zo veel mogelijk mensen landt.

De bibliotheek moet een hub worden voor kennisontwikkeling en overdracht en daar ook structureel budget voor krijgen. Naast laaggeletterdheid is gebrekkige kennis van moderne technieken immers ook een probleem.

Een makerspace focust op creativiteit. Het is een soort moderne werkplaats waar zowel oude als nieuwe technieken naast elkaar gebruikt worden.

D66 Helmond ziet graag dat er minstens één zo’n moderne werkplaats ingericht wordt, zodat inwoners van de stad op een laagdrempelige manier kennis kunnen verkrijgen of kunnen zien hoe die technieken in de praktijk worden toegepast.

Richt in ieder geval een deel van de hoogstedelijke woon-werkmilieus in voor startups. Er liggen kansen bij studenten en afstudeerders van de TU/e in Eindhoven. Haal de mensen met de kennis naar je stad en zorg voor de faciliteiten ze nodig hebben.

Probeer actief bedrijven te clusteren volgens de campusgedachte om zo innovatie te bevorderen en ruimte vrij te spelen.
Net zoals je je stad wil doordrenken met cultuur wil je dat ook doen met kennis, want het is die combinatie van kennis en creativiteit die onze stad vooruit gaat helpen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.