Werk en inkomen

D66 Helmond gelooft in het kunnen van mensen, maar weet ook dat sommige mensen ondersteuning nodig hebben om goed mee te kunnen doen. Laat iedereen vrij en ondersteun daar waar nodig. Die ondersteuning moet op een menselijke manier worden uitgevoerd, zodat mensen de mogelijkheid krijgen écht mee te kunnen doen. Binnen de Participatiewet moet weer worden uitgegaan van de goede wil van de mens. D66 Helmond gelooft in het kunnen van mensen, maar weet ook dat sommige mensen ondersteuning nodig hebben om goed mee te kunnen doen. Laat iedereen vrij en ondersteun daar waar nodig. Die ondersteuning moet op een menselijke manier worden uitgevoerd, zodat mensen de mogelijkheid krijgen écht mee te kunnen doen. Binnen de Participatiewet moet weer worden uitgegaan van de goede wil van de mens.

Participatie is maatwerk. Er moet binnen de regels ruimte komen om de regels flexibel in te kunnen zetten als hierdoor de situatie verbetert;
Bij twijfel wordt vóór de juridische toets een sociale toets gedaan op casussen door een daarvoor ingericht comité.

We zetten in op een lobby richting het rijk en VNO-NCW om het aantal (her)instroombanen te vergroten.

Ook op lokaal niveau gaan we met het werkveld in gesprek voor het stimuleren van het aannemen van (her)instromers in de tekortsectoren.
We vergroten de inzet van participatiecoaches: het is de bedoeling om mensen met een uitkering zo snel mogelijk aan het werk te krijgen of, indien werk niet mogelijk is, om mensen een tegenprestatie te laten leveren die aansluit bij hun kunnen en mogelijkheden.

De participatiecoach staat naast de inwoner. Ondersteuning met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid is, indien mogelijk, het streven.
D66 gelooft dat participatie ontstaat bij verenigingen, sport, cultuur en in de wijken. Vrijwilligerswerk bij deze instellingen is dan ook een maatschappelijke tegenprestatie.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.