Noël Silalahi

Beeld: D66

Als fractieondersteuner help ik raadsleden bij hun werk in de Helmondse gemeenteraad. Ik ben de spin in het web van de ondersteuning van de fractie. Ook zorg ik ervoor dat vergaderingen worden voorbereid, de fractie op de hoogte is van alle ontwikkelingen en administratief op orde is. Na verloop van tijd ga ik samen met de raadsleden debatten in de raad voorbereiden en schrijf ik moties en schriftelijke vragen. Daarnaast volg ik ontwikkelingen in de stad op de voet en zorg ervoor dat D66 zowel op klassieke als nieuwe media positief zichtbaar is.