Jochem van den Bogaard

Beeld: D66

De afgelopen 8 jaar heb ik me met passie en enthousiasme ingezet voor D66 en Helmond. Ik deze periode heb ik de visie van D66 Helmond ontwikkeld en verwoord op vele belangrijke en interessante dossiers, zoals bij de discussies over de energietransitie (zonneveld in Stiphout). Om de D66-visie ook in de coalitie door te laten klinken heb ik een behoorlijk aantal moties en raadsvragen ingediend, waarbij de motie over volwaardige alternatieven voor Bravoflex een persoonlijk hoogtepunt was.

  • 30 jaar
  • Helmond
  • Helmond
  • Hij/hem

Ik ben politiek actief geworden omdat ik onze inwoners, en met name jongeren, meer bij de politiek wil betrekken. Met de realisatie van een jeugdgemeenteraad is een eerste stap gezet, maar we zijn er nog lang niet.
Als geboren en getogen Helmonder heb ik van dichtbij kunnen zien hoe Helmond zich de laatste jaren heeft ontwikkeld. Ik voel me dan ook erg betrokken bij Helmond.
Ik sta voor een goede toekomst voor alle Helmonders, waarbij iedereen zichzelf kan zijn. Daarom wil ik mij ook deze raadsperiode o.a. inzetten voor de Helmondse jongeren, woningbouw, participatie, duurzaamheid, leefbaarheid en gelijke kansen voor iedereen