Tijdschrift Idee

Idee is het tijdschrift voor het sociaal-liberalisme van de Mr. Hans van Mierlo Stichting dat vier keer per jaar uitkomt. In iedere editie staat een ander politiek-maatschappelijke thema centraal, zoals beschaving, technologie of globalisering. In elk nummer vind je verschillende standpunten van sociaal-liberalen op deze onderwerpen in interessante artikelen, interviews en columns. Idee zet aan tot nadenken en discussie, en is dus onmisbaar voor elke sociaal-liberaal. 

Op deze pagina vind je een aantal uitgelichte artikelen van de meest recente Idee’s. Het gehele Idee archief vind je hier.

Over de hele wereld komen mensen in verzet om te strijden voor een rechtvaardiger en democratischer bestaan. In deze Idee, gewoontegetrouw een internationale editie als de laatste van het jaar, reflecteren denkers en activisten uit binnen- en buitenland op het belang van verzet. Wat maakt verzet legitiem en urgent? 
 
Hun overwegingen bieden inspiratie voor sociaal-liberalen in Nederland. 55 jaar na haar oprichting maakt D66 ontegenzeggelijk deel uit van de gevestigde politieke orde. Hoe kom je vanuit die positie in verzet tegen onrechtvaardigheid? En hoe waarborg je de ruimte voor verscheidenheid, ook wanneer je het fundamenteel met elkaar oneens bent?
 

 • Afke Groen
 • Rebecca Gomperts
 • Kiza Magendane
 • Diana Moukalled
 • Jozef Waanders
 • Martijn Visser

Er is geen tijd te verliezen; de klimaatcrisis is nu. In de zomer van 2021 woedden extreme bosbranden in onder andere Canada, Griekenland, Rusland en Turkije. Overstromingen in België, Duitsland en Oostenrijk hadden desastreuze gevolgen voor heel veel mensen. Het is de grootste crisis die de liberale wereld de afgelopen decennia links heeft laten liggen.
Het moge duidelijk zijn dat we zo snel mogelijk moeten stoppen met de uitstoot van broeikasgassen. Dat is een economische en technologische opdracht. Maar de vraag hoe we dat rechtvaardig vormgeven, is bij uitstek ideologisch.

 • Afke Groen
 • Adriaan van Dis
 • Njeri Kabeberi
 • Laura Burgers
 • Pepijn Vloemans & Hans Stegeman

“Vergankelijkheid” hangt het in de lucht, vanwege twee concrete maatschappelijke vraagstukken. Allereerst, de pandemie die ons leven de afgelopen maanden sterk heeft bepaald. En ten tweede de initiatiefwet Voltooid Leven en het belang dat D66 er aan hecht. Vragen over leven en dood stellen sociaal-liberalen voor ingewikkelde keuzes. Denk ook aan de wenselijkheid van mensverbetering of aan de wijze waarop we onze verzorgingsstaat inrichten. Deze diverse aspecten – door de gang van het leven – komen in deze Idee chronologisch aan de orde.

 • Paul van Tongeren
 • Désanne van Brederode
 • Marian Donner
 • Paul Schnabel

Het organiseren van tegenmacht is bij uitstek de kern van het democratisch project. Deze Idee richt zich op financiële macht. Hoe ziet een sociaal-liberale en democratische kritiek op marktmacht eruit? Met bijdragen van onder andere:

 • Yanis Varoufakis
 • Paul Polman
 • Heleen Mees
 • Dirk Bezemer
 • Klaas van Egmond
 • Annet Aris

Deze Idee onderzoekt de oorzaken en gevolgen van ontwrichtingen. Een ontwrichtende ervaring in de samenleving doet bestaande zekerheden wankelen. Hoe gaan we verder na maatschappelijke ontwrichting, na een opschudding van de status quo? Biedt het kansen voor verbetering, een mooiere toekomst? Of noopt het juist tot voorzichtigheid? Deze vragen worden besproken aan de hand van twee recente ontwrichtingen, de crisis in de liberale wereldorde en de Arabische revolte van tien jaar geleden.
Met bijdragen van onder andere:

 • Amin Maalouf
 • Philipp Blom,
 • Paul Verhaeghe,
 • Annelien Bredenoord
 • Afke Groen.

Op zoek naar verdieping en verbreding van het sociaal-liberalisme? Neem dan nu een abonnement op idee, hét tijdschrift van de Mr. Hans van Mierlo Stichting!